·  ANASAYFA  
·  AVRUPA HABER  
·  MEDYA  
·  EKONOMI  
·  FIRMALAR  
·  SPOR  
·  YAZARLAR  
·  BASIN ÖZETLERI  
·  COCUKLAR  
·  KADIN & YASAM  
·  BEDAVA SMS  
·  BEDAVA POST  
·  DOWNLOAD  
·  TREIBER  
·  CHAT  
·  NETMEETING  
   
   


Hayatın içinden

          Y ı l m a z   K u z u c u

 

yilmazkuzucu@web.deO öyle bir kitap ki !

    S
alı sohbetlerinde hocamızın hep pasif kalmayalım diye ders için dağıttığı kitaplardan “Kur’anı niçin okumalıyız”da bana düştü. Ayrıca Engin Noyan ın 3 kuran günlüğünü okudum.

Hele internetten"kuran meali" diye verip istediğin ayeti aslıyla veya sesli okuyup dinlemesi var ya, apayrı bir tat.

Okurken araştırırken ve dersime çalışırken bir daha hayran oldum kitabıma, bir daha mest oldum, bir daha doldum, bir daha yüklendim, bir daha doydum ve şükrettim.

Nasıl şükretmezsin koruyucu ikazlara, o ücretsiz şifa ve ilahi tavsiyelere… Biz, bir bebek gibi bazı şeylere ısrarla elimizi uzattıkça, Onun bizi ikaz eden anne şefkati gibi tekrar tekrar ihtarları yok mu, O muazzam sevgi ve rahmeti düşündüçe hahifeler ıslanırken insanın gönlü yunuyor. Aman Allahım o ne güzel bir metod, o nasıl oksayıcı bir uslub…"Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. 29/45  
"Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun….Maide 8

Kuran okuma eylemi müminin sa ýı dir. Aç ve susuz (Hacer misali) kalmamak, yanı manen ölmemek için bir gıda arayışıdır.

Onu da, içindeki incileri de sizlerle paylaşmadan nasıl ederim.

Önce 20 madde halinde Kur’anın ne olduğunu işleyelim:


 

1.        O’nda sizden evvelkilerin haberleri vardır.

2.        O’nda sizden sonrakilerinde haberi vardır.

3.        O aranızda bir hakem ve hüküm kaynağıdır.

4.        O hak ile batılı ayırt eden ölçüdür. O’nda herşey ciddidir.

5.        Kim baskıdan ve zalimden korkarak, O’na karşı güveni ve inancı sarsılırsa, Allah onu helak eder.

6.        Kim O’nun dışında hidayet ararsa, Allah onu saptırır.

7.        O Allah’ın en sağlam ipidir.

8.        O hikmetli olan zikirdir.

9.        O dosdoğru yolun ta kendisidir.

10.    O kendine uyanları hevalarına uymaktan korur. ( Vela tezigu bihilehva)

11.    Lisanlar ve beyanlar O’nun sayesinde herhangi bir iltibasa maruz kalmazlar.

12.    Alimler, O’na asla doyamazlar.

13.    Kur’an, çok tekrar etmekle eskimez ve usanç vermez.

14.    Insanı şaşırtan, hayrete sevk eden güzellikleri bitmez, tükenmez.

15.    Bu öyle bir kitaptır ki, cinler onu dinlemeye kendilerini saldıkları zaman, şöyle demek mecburiyetinde kaldılar:
“Biz acaip bir kitap dinledik. Bu kitap doğruluğa götürüyor. Bizde hemen O’na inandık.” (Cin, 72/1)

16.    O’nu konuşmasına esas alan, doğru konuşmuş olur.

17.    O’nunla amel eden, mutlaka mükafat görür.

18.    Kim O’nunla hüküm verirse, adaletle hükmeder.

19.    Kim O’na çağırısa, doğru yola çağırmış olur.

20.    Kur’ana, hak ile batılı, iman ile küfrü, helal ile haramı, hayır ile şerri birbirinden ayırdığı için,
Furkan denilmiştir. “Hayır ve bereketi ne muazzamdır o Zat
ın ki, bütün insanları ve cinleri uyarsın diye, o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan’ı indirdi. (Furkan 25/1)

 

"İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız" (En'âm: 155).

- "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. åhirete îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur'an'a da inanırlar" (En'âm: 92).

- "Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." (Nisâ: 82).

-  "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (Bakara: 185).

- "Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir" (Bakara: 97).

- "Bu Kur'an, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır" (Sâd: 29).

Kur’an ortaya koyduğu eşsiz değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatmaktadır. Insanın iç dünyasından başlayıp tüm hayatını kuşatıcı evrensel prensipler sunmaktadır.

    Kur’an gönül dünyasını imar eder inananın. Yaşadığı çevre ve toplumla ilişkilerini düzenler. Bütün bunlarla birlikte arzı, ilahi nefhayla mamur etme misyonu da yükler mümine. Bir medeniyet ufku koyar Kur’an, onun önüne. Tevhid, adalet, şura; bilgi, hikmet, takva ve zühd prensiplerine dayalı bir medeniyet. Yani Kur’an bir ümran kitabıdır da.

     “Geçmişte bir daha mislini kolay kolay göremeyeceği Islam medeniyetinin ortaya konulmasında ana kaynak olan Kur’an-ı Kerim, bugün ve yarın, var olup olmama bunalımında kavrulan islam dünyasının yeniden uyanıp dirilmesinde, esaretten kurtulması ve kendini bulmasında kuşkusuz yine ana kaynak olacaktır.” (Sezai Karakoç)

     “Ilk Islam neslinin ışığı Kur’andı. Bu ışıkla yeni bir insan oldular ve Kur’an medeniyetini inşa ettiler. Bugün medeniyet arayışları içinde bocalıyoruz, çünkü kitap konusunda yüreğimiz pek değil. Belki yeniden “Amentü” demek, belki yeniden Kur’an boyasına boyanmak gerekiyor.” (A. Taşgetiren)

Insanlığın etrafındaki her türlü kuşatmayı kıracak mahiyette Kur’an.
O, çirkin dünyayı güzelleştirecek tek ziya.

     “Yine bugün insanlığa, sekulerleşme virüsuna karşı Kur’an aşısı elzem”,

    Yani Kur’anın sıhhat verici ve koruyucu zırhıyla donanmayanların asrın hastalıklarıyla başa çıkması da mümkün değildir. O, değerler kaybına karşı, şanlı direnişin ilahi güç kaynağıdır.Yeter ki gereği gibi anlaşılmak ve onunla hayat bulmak için okunsun. Yoksa:

Ibret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?
Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’anın,
Çünkü kaydında değiliz, hiç birimiz mananın:
Ya açar nazm-i celilin, bakarız yaprağına;
Yahud üfler, geçeriz bir ölünün toprağına.
Inmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!     
M. A. Ersoy       

"Kur'an apaçık bir nur, hakîm bir zikir ve en doğru yoldur."
"Kur'an-ı Kerîm, Allah Teâlâ'nın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir."
"Kur'an'ın sair sözlere üstünlüğü, Rahman'ın mahlûkatına nazaran üstünlüğü gibidir."
"Kim Allah'ın kitabından bir âyet okursa, Kıyâmet günü kendisine nûr olur."
"Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız."

Doğrudan doğruya Kur’andan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz Islamı!   M. A. Ersoy

Velhasıl,
"Bu kitap, kendinde hiç bir şüphe olmayan bir kitaptır" (Bakara; 2)
O'nu okumak,… O'nu yasamak,… şereflerin en yücesi…
"Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır."Taha 25

“Işık tut Rabbim, Kur’anın aydınlığını yay gönlümüze”

Not:
„Konularına göre Kur’an“(Sistematik Kuran fıhristi)Fecr yayınevi mutlaka bulun!

SAYFA BASI

Yazarın diğer yazıları:


O öyle bir kitap ki !
Kurbanımız  esas olsa
İslam 2020 – Stuttgart
Bir Rahmet Çadırı ve bir fıncan kahve
Hoşgörü diyarından
İnternet, gençlik ve biz
Mayıs Mektubu
Evlenmek mi zor, anlaşmak mı? Veya  neden illa Aile?
Mart mektubu
İçimdeki Notlar
Hayat; sebep ve sonuç
Hacda nefsi Kurban edebilmek 
Şiir gibi bir izinden…  
Aküyü doldurmak
Müstesnalar
“Çocuklara  çok  yazık”
Röttingen deki „İslam Projesi“ tüm okullara örnekti
Ölüm hapsaneleri ve ölü ruhları dirilten Kurán
Son kalemiz „Aile“„out“ mu oluyor?
„Moschee Weg“ ve Yeni Cami
Sanat, para, ahlak
Bir başka açıdan Diyalog
Vurdumduymazlığa çare ne?
Estetik, armoni ve renklerin dili
Mutluluk (formülü) ertelenemez
Almanyadaki yeni neslin tarih bilinci
„Çocuk kuyuya düşmeden“
Aşk gibi okumak
Güzel bir yazı
Bireyselleşmenin sessiz depremleri
Herseye rağmen
Batıdan bir iç muhasebe
Huzur yazıları
Sağlıklı değişim
Her ayrılık
Kimse sizin yerinize düşünmez
Sözlerin özünden
Mektup
   
SAYFA BASI

| Ana Sayfa | Haberler| Gazeteler | Ekonomi | Firmalar | Spor | Yazarlar 

Copyright © Mima Datentechnik / Jülicherstr.20 / 52070 Aachen / Deutschland
Tel:
+49 (241) 900 57 50 (pbx)  Fax: +49 (241) 99 777 57  
e-posta:
info@Turkpartner.de
Bu site Mima Datentechnik Internet Servisi tarafýndan hazýrlanmaktadýr

Yılmaz Kuzucu
O öyle bir kitap ki !
Mahmut Aşkar
Papa’nın Yeni Fetvası
Hidayet Kayaalp
Demokrasinin çişimi geliyor
Üzeyir Lokman Çaycı
Siz benim geride bıraktığım yollardasınız
Nuran Yelkenci
Güçlünün Değil Haklının Sözü
Muhsin Ceylan
Öfke’ye öfkelenmemek kolay mı?
M. Ali Aladağ
Sadece Ölü Balıklar mı?
Yakup Yurt
Tarihte ve gelecekte kadının yeri
Haldun Çancı
Bölgesel İşbirliği Seçeneği
Ali Kılıçarslan
Made in Germany
Veli Kalli
Gurbet Çilesi
Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
Güzel İstanbulumuz şantiye alanı mı olacak?
Şefik Kantar
Her şey hayallerle başlar
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Avrupa Birliği "Faşizmi"
Sebahattin Çelebi
zifirî
Hasan Kayıhan
Ben "Hicbir Şey" demiyorum!..
Orhan Aras
Bizi Hangi Dünyada Öldürüyorlar Kardeşler
Ayten Kılıçarslan
Almanya yaşlanıyor
Mustafa Can
Ben Uyumdan Yanayım, Ya siz..........
Serdar Çelebi
Fransa olayları ve Avrupa’da ‘Yeni Irkçılık’
Betül Parlar
Hey du...
Fikret Ekin
Türkiye’nin “Sorunu”
Şensel Aşkın
Bilginin/Doğruların Etkinliği
Halil Gülel
Gerçek Güzellik
Ozan Yusuf Polatoğlu
Bir taraf ‘şan’ (!) alıyor
Bir taraf ‘perişan’ oluyor
Dr. Nebil Bozdoğan
Botox zehir mi ilaç mı?
Yakup Tufan
Uyum nedir?
Sizden Biri
Sen neymişsin be abi?
Alperen Çelik
Yeni Vietnam IRAK
İsmail Altıntaş
İslâm Dininin Engellilere Sağladığı Kolaylıklar
Latif Çelik
Aynı acıyı duyanlar en samimi olanlardır
Fazlı Arabacı
Yaralı bir bilinç