·  ANASAYFA  
·  AVRUPA HABER  
·  MEDYA  
·  EKONOMI  
·  FIRMALAR  
·  SPOR  
·  YAZARLAR  
·  BASIN ÖZETLERI  
·  COCUKLAR  
·  KADIN & YASAM  
·  BEDAVA SMS  
·  BEDAVA POST  
·  DOWNLOAD  
·  TREIBER  
·  CHAT  
·  NETMEETING  
   
   


Hayatın içinden

          Y ı l m a z   K u z u c u

 

yilmazkuzucu@web.deVELİ SOHBETLERİ  (Elterntalk)  

   
Burada vatandaşın daha iyi yetişmesi, korunması ve istifadesi için düşünülmüş ve  yüklü ona fonlar ayırılmis yüzlerce projeden biri. Ne yazık ki bunların hemen hepsi sade almanca basın aracılığıyla duyurulduğundan onların da vergileriyle sunulan bu imkandan insanımız gereği gibi yararlamanamamaktadır.

    Bunlardan biri ise Elterntalk adı altındaki son derece faydalı proje. Onlarca yıldır Malatya da gelenek olan benzeri fikir sohbetleri Bayern de başarıyla uygulanıyor, şimdi sıra diğer eyaletlerde.

    Elterntalk, anne ve babalarla özel atmosferde meselelerini birlikte sohbet etme ortamları hazırlar. Medya pedagojik ebeveyn eğitiminde yeni yollar, Sohbetlerin moderasyonu (yönetilmesi), bu konuda verilen seminerlerle eğitilmiş diğer anne ve babalar tarafindan gerçekleştiriliyor.

    "Veli sohbetleri temel olarak medya ve aile gibi konuları içermektedir, ayrıca "medya ve şiddet" TV seyretme süresi, Internet ve cep harcligi gibi konulara da eğilmektedir. Sohbetlerle, deneyim alışverişleri ve tartışmalarla ebeveynlerin aile içinde de medyayla iletişim yolları bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
   
    Elterntalk, ebeveynler ve çocukları arasında iletişimi teşvik eder, günlük yaşamda karşılaşılan sorun ve çatışmaların çözümünde onlara destek olur. Aynı zamanda ebeveynler arasında da karşılıklı danışma ve sosyal ilişki ağını güçlendirmeyi amaçlar.

    Bazı veliler kurumlar tarafından gerçekleştirilen sohbetlerden uzak durduklarından, Elterntalk, sohbetleri özel alana taşıyarak doğrudan bu velilere de ulaşmaktadır. Elterntalk - "kar topu sistemine" göre ağ şeklinde düzenlenmiştir.

    Bu  proje, hem kentsel, hem de kırsal ortamlara uygun bir projedir. Bundan dolayı Landesarbeitsstelle e.V. olarak bilinen Bavyera Eyaleti Çalışma Yeri Derneği’ne bağlı Aktion Jugendschutz (Gençliği Koruma Aksiyonu), bu projede değişik kuruluş ve kurumlarla hem yerel hem de eyalet düzeyinde sıkı işbirliği içerisinde çalışmaya büyük özen gösterir. Elterntalk bu projeyle, anne-babalarla işbirliği konusunda yeni bir yol açmıştır.

    Gençliği Koruma Aksiyonu tarafindan koordine edilen bu projeyle mümkün olduğunca iyi dağılmış bir bölgesel temsilci ağı geliştirilmiş ve bu temsilcilerin kendi bölgelerinde (şehir ve ilçelerde) anne ve babaları moderatör (sohbet yöneticisi) olarak yetiştirmeleri amaçlanmıştır. (Amatör) sohbet yöneticileri, bölge temsilcileri tarafından düzenlenen bir seminerle görevlerine hazır hale getirileceklerdir. Bu seminerin esas konusu, deneyim alışverişinin yapılandırılması ve desteklenmesi için yöneticilik metodlarını ve teknik malzemeyi kullanmayı, anne-baba sohbetlerini organize etmeyi ve düzenlenlemeyi öğrenmektir.

    Yöneticiler, evlerinde "veli sohbetlerini" düzenlemeye gönüllü olan ebeveynleri ararlar. Yaklaşık 5-7 kişilik ebeveynler grubu, sohbete katılmak için gönüllü annebabanın evine veya uygun bir yere davet edilirler. Konular, ev sahipleriyle birlikte önceden tesbit edilir ve uygun bir giriş konuşmasından sonra deneyim alışverişi bölümüne geçilir. Medya pedagojisiyle bağlantılı olarak aile ve eğitimle ilgili sorular, veli sohbetlerinin merkezini oluşturur.

    Anne ve babaların bu sohbetlere katılıp, diğer velileri de evlerinde bu tür toplantılar yapmaya özendirmeleri veya kendilerinin de sohbet yöneticileri olmaları ve böylece kartopu sistemiyle veli sohbetlerinin sürekliliğini sağlamaları amaçlanmaktadır. Elterntalk 'ın amacı, çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları sorun ve çatışmaların çözümünde, medyanın oynadığı rolü insanların bilincine çıkartmak istemektedir.

    Elterntalk, anne ve babaları, medya ve bunun kullanımı konusunda daha yetkin kılmayı amaçlamaktadır. Elterntalk, yukarıdaki hususları yönetimli veli sohbetlerinin temel içeriği yapmak istemektedir. Deneyim ve enformasyon alışverişi, karşılıklı danışma, bu toplantıların merkezini oluşturmaktadır. Elterntalk, öncelikle çocukları en fazla 12 yaşında olan anne ve babalara yönelik çalışmaktadır. Bu bilhassa göçmen konumundaki ve zor yaşam koşullarındaki velilere seslenmeyi amaçlamaktadır.

    Anne ve babalarla yapılacak konuşmalarda onların günlük hayat bilgileri esas alınacaktır, çünkü kendi durumlarını en iyi bilen yine onlardır. Elterntalk bilgilendirme yoluyla anne ve babaları medya konusunda yetkin kılmayı amaçlamakta, her şeyden önce velileri deneyim alışverişi yapmaya teşvik ederek bu yetkinliğe ulaştırmayı hedeflemektedir.

    Ailenin başkalarına sorunlarını açması ve diyaloğa hazır olması birlikteliğin bir simgesi ve dolayısıyla şiddetin önlenmesi anlamına geldiği için, bu, sosyal ağ kurma anlayışına da uygun düşmektedir.

    Bu tür veli sohbetleriyle anne ve babalar arasındaki iletişim ağı da güçlendirilmektedir. Gençliği Koruma Aksiyonu Projenin tüm yönetimi, proje tasarısı, projenin geliştirilme ve değerlendirilmesi, Bavyera Eyaleti Çalışma Yeri tesc. Derneği’ne bağlı Gençliği Koruma Aksiyonu tarafından yürütülmektedir. Bölgesel temsilci ve yerel yöneticilerin seminerde kullanacakları eğitim malzemelerinin hazırlanması ve bölgesel temsilcilere refakat ve onların eğitimleri Gençliği Koruma Aksiyonu tarafından yapılmaktadır.

    Projenin sorumlusu olan Gençliği Koruma Aksiyonu için eyalet düzeyinde işbirliği ve iletişim ağı kurmak ve geliştirmek de önemlidir. Bunu sağlamak için eyalet düzeyindeki kurumlarla ilişkiye geçilecek, tanıtım amaçlı kamu çalışması için medyadan ve her şeyden önce de internetten yararlanılacaktır. Bulunulan yerdeki partnerler Eyalet düzeyinde, özellikle de mahalli düzeyde diğer kuruluşlarla, sosyal hizmetlerle ve kurumlarla birlikte çalışmak ve iletişim kurmak amaca uygundur ve tarafımızdan arzu edilmektedir.

    Duruma ve hareket noktasına göre ELTERNTALK için söz konusu olabilecek kurum ve kuruluşlar: Gençlik Daireleri , Alt kuruluş ve kurumlarıyla dini ve hayır kuruluşları Resmi ve bağımsız çalışan aile eğitim kuruluşları , Veli merkezle ri, aile merkezleri Göçmen konumundaki insanlara danışmanlık merkezleri Mahalli yerlerdeki partnerler, mahalli düzeyde yürüttükleri halkla ilişkiler çalışmasında Gençliği Koruma Aksiyonu tarafından desteklenecek ve bilgilendirilecektir. Gençliği Koruma Aksiyonu, projenin mali destek alması nedeniyle mahalli konumdaki partnerlerine yaptıkları harcamaları karşılamaları için parasal yardımda bulunacaktır.

    Mahalli temsilciler Mahalli temsilciler, bulundukları yerlerdeki gençlik yardımıyla ilgili yapısal bilgilere sahip olup pedagojik eğitim almışlardır. Temsilciler, mahalli yerlerdeki partnerlerle sıkı bir çalışma içerisinde olup, onların kaynaklarından da yararlanabilirler.

    Elterntalk hedef gruplarına planlı ve amaca uygun bir şekilde hitap ederek ulaşacaktır. Doğrudan bu ailelerle beraber çalışan ve onların özel durumları konusunda bilgisi olan kuruluşlarla işbirliği içinde olmak önemlidir. Her bölgenin kendine has, değişik sosyal yapılanmasına uygun olarak temsilciler tayin edilir.

    Özellikle hanımların kendi aralarında yaptıkları bu fikir sohbetlerinin tesiri bu zamanın çok zor çocuk eğitiminde müsbet katkısı olacaktır.


    Proje, Bavyera eyaleti bütçesinin kaynaklariyla Bavyera Eyaleti Çaliflma, Sosyal, Aile ve Kadin Bakanliginca tesvik edeliyor.Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (Bavyera Eyaleti Çalışma Yeri tesc. derneği) bünyesindeki Aktion Jugendschutz'un (Gençliği Koruma Aksiyonu) bir projesidir.

SAYFA BASI

Yazarın diğer yazıları:

Veli Sohbetleri  (Elterntalk)  
Bir proje yarışması
O öyle bir kitap ki !
Kurbanımız  esas olsa
İslam 2020 – Stuttgart
Bir Rahmet Çadırı ve bir fıncan kahve
Hoşgörü diyarından
İnternet, gençlik ve biz
Mayıs Mektubu
Evlenmek mi zor, anlaşmak mı? Veya  neden illa Aile?
Mart mektubu
İçimdeki Notlar
Hayat; sebep ve sonuç
Hacda nefsi Kurban edebilmek 
Şiir gibi bir izinden…  
Aküyü doldurmak
Müstesnalar
“Çocuklara  çok  yazık”
Röttingen deki „İslam Projesi“ tüm okullara örnekti
Ölüm hapsaneleri ve ölü ruhları dirilten Kurán
Son kalemiz „Aile“„out“ mu oluyor?
„Moschee Weg“ ve Yeni Cami
Sanat, para, ahlak
Bir başka açıdan Diyalog
Vurdumduymazlığa çare ne?
Estetik, armoni ve renklerin dili
Mutluluk (formülü) ertelenemez
Almanyadaki yeni neslin tarih bilinci
„Çocuk kuyuya düşmeden“
Aşk gibi okumak
Güzel bir yazı
Bireyselleşmenin sessiz depremleri
Herseye rağmen
Batıdan bir iç muhasebe
Huzur yazıları
Sağlıklı değişim
Her ayrılık
Kimse sizin yerinize düşünmez
Sözlerin özünden
Mektup
   
SAYFA BASI

| Ana Sayfa | Haberler| Gazeteler | Ekonomi | Firmalar | Spor | Yazarlar 

Copyright © Mima Datentechnik / Jülicherstr.20 / 52070 Aachen / Deutschland
Tel:
+49 (241) 900 57 50 (pbx)  Fax: +49 (241) 99 777 57  
e-posta:
info@Turkpartner.de
Bu site Mima Datentechnik Internet Servisi tarafýndan hazýrlanmaktadýr

Yılmaz Kuzucu
Veli Sohbetleri  (Elterntalk)  
Mahmut Aşkar
Kalemi Silah Olarak Kullanmak
M. Ali Aladağ
Alman Medyasındaki İslam
Orhan Aras
Azerbaycan’da savaş edebiyatı
Üzeyir Lokman Çaycı
Şehirlerleşme ve etkinleşmeler
Ozan Yusuf Polatoğlu
Beyaz Saray
Bembeyaz (!)
Ayten Kılıçarslan
Buna hakkınız yok!
Hidayet Kayaalp
Demokrasinin çişimi geliyor
Nuran Yelkenci
Güçlünün Değil Haklının Sözü
Muhsin Ceylan
Öfke’ye öfkelenmemek kolay mı?
Yakup Yurt
Tarihte ve gelecekte kadının yeri
Haldun Çancı
Bölgesel İşbirliği Seçeneği
Ali Kılıçarslan
Made in Germany
Veli Kalli
Gurbet Çilesi
Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
Güzel İstanbulumuz şantiye alanı mı olacak?
Şefik Kantar
Her şey hayallerle başlar
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Avrupa Birliği "Faşizmi"
Sebahattin Çelebi
zifirî
Hasan Kayıhan
Ben "Hicbir Şey" demiyorum!..
Mustafa Can
Ben Uyumdan Yanayım, Ya siz..........
Serdar Çelebi
Fransa olayları ve Avrupa’da ‘Yeni Irkçılık’
Betül Parlar
Hey du...
Fikret Ekin
Türkiye’nin “Sorunu”
Şensel Aşkın
Bilginin/Doğruların Etkinliği
Halil Gülel
Gerçek Güzellik
Dr. Nebil Bozdoğan
Botox zehir mi ilaç mı?
Yakup Tufan
Uyum nedir?
Sizden Biri
Sen neymişsin be abi?
Alperen Çelik
Yeni Vietnam IRAK
İsmail Altıntaş
İslâm Dininin Engellilere Sağladığı Kolaylıklar
Latif Çelik
Aynı acıyı duyanlar en samimi olanlardır
Fazlı Arabacı
Yaralı bir bilinç